Warunki Umowy

Niniejsze postanowienia regulują korzystanie z usługi portalu internetowego (zwanego dalej „portalem”), które jednostka INNOVACIONES DISRAS SL (zwana dalej firmą) udostępnia użytkownikom internetowym.

Firma, z siedzibą w Polígono Industrial San Isidro – ulica Pedregales 66 – 06400 Don Benito (Badajoz) Hiszpania i CIF B06529119 posiadają domenę www.otostick.com i www.disras.com oraz markę Otostick®.

  • 1. Warunki dostępu i użytkowania

Dostęp do strony internetowej jest bezpłatny, z wyjątkiem kosztów połączenia przez sieć telekomunikacyjną świadczoną przez dostawcę usług internetowych, zleceniodawcę.

Korzystanie z portalu przypisuje stan użytkownika portalu (zwanego dalej „Użytkownikiem”) i oznacza akceptację wszystkich warunków zawartych w niniejszym Oświadczeniu Prawnym. Świadczenie usługi portalu jest ograniczone do momentu, w którym Użytkownik ma dostęp do Portalu lub do jakiejkolwiek usługi świadczonej za pośrednictwem tego portalu. W związku z tym Użytkownik musi dokładnie zapoznać się z niniejszym Zawiadomieniem prawnym w każdym przypadku, w którym zamierza korzystać z Portalu, ponieważ ten i jego warunki użytkowania zawarte w niniejszym Oświadczeniu Prawnym mogą zostać zmodyfikowane.

  • 2. Własność intelektualna i przemysłowa

Cała zawartość portalu, rozumiana jako zwykłe teksty, fotografie, grafikę, obrazy, ikony, technologię, oprogramowanie, linki i inne treści audiowizualne lub dźwiękowe, a także ich projekty graficzne i kody źródłowe (zwane dalej ” Treści „), to własność intelektualna firmy lub osób trzecich, bez jakichkolwiek praw do ich eksploatacji nad nimi przenoszonych do użytkownika poza to, co jest bezwzględnie konieczne do prawidłowego korzystania z portalu. tłumaczyć.

Znaki towarowe, nazwy handlowe lub znaki odróżniające są własnością firmy lub osób trzecich, bez względu na to, że dostęp do portalu przypisuje wszelkie prawa do wspomnianych znaków towarowych, nazw handlowych i / lub znaków odróżniających.

  • 3. Wyłączenie odpowiedzialności
   • 3.1. Informacje

Dostęp do portalu nie oznacza zobowiązania ze strony firmy do sprawdzania wiarygodności, dokładności, adekwatności, przydatności, kompletności i terminowości dostarczanych przez niego informacji. Zawartość tej strony ma charakter ogólny i nie stanowi w jakikolwiek sposób świadczenia usługi doradztwa prawnego lub doradztwa podatkowego w dowolnym sensie, dlatego te informacje są niewystarczające do osobistych lub biznesowych decyzji podejmowanych przez Użytkownika .

Firma nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte z informacji zawartych w Portalu lub szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobom trzecim z powodu działań opartych wyłącznie na informacjach uzyskanych w portalu.

   • 3.2. Jakość usług

Dostęp do portalu nie oznacza zobowiązania ze strony firmy do sprawdzania wiarygodności, dokładności, adekwatności, przydatności, kompletności i terminowości dostarczanych przez niego informacji. Zawartość tej strony ma charakter ogólny i nie stanowi w jakikolwiek sposób świadczenia usługi doradztwa prawnego lub doradztwa podatkowego w dowolnym sensie, dlatego te informacje są niewystarczające do osobistych lub biznesowych decyzji podejmowanych przez Użytkownika .

Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w sprzęcie komputerowym Użytkowników lub osób trzecich podczas świadczenia usługi przez Portal.

   • 3.3. Dostępność usługi

Dostęp do portalu wymaga usług i materiałów od osób trzecich, w tym transportu przez sieci telekomunikacyjne, których niezawodność, jakość, ciągłość i wydajność nie odpowiadają firmie.

W związku z tym usługi świadczone za pośrednictwem portalu mogą zostać zawieszone, anulowane lub niedostępne, wcześniej lub równocześnie z zapewnieniem usługi portalu.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w Użytkowniku, które powodują błędy lub przerwy w sieci telekomunikacyjnej, które powodują zawieszenie, przerwanie lub przerwanie usługi w trakcie świadczenia tego samego lub wcześniejszego .

   • 3.4 Treści i usług połączonych za pośrednictwem portalu

Usługa dostępu do portalu zawiera techniczne urządzenia łączące, katalogi, a nawet narzędzia wyszukiwania, które umożliwiają Użytkownikowi dostęp do innych stron i portali internetowych (zwanych dalej Witrynami Łącznymi). W takich przypadkach firma działa jako dostawca usług maklerskich zgodnie z artykułem 17 ustawy 32/2002 z dnia 12 lipca usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSI) i tak to będzie odpowiedzialny za treść i usługi świadczone na Stronach Połączonych, w zakresie, w jakim posiada skuteczną wiedzę o bezprawności i nie zdezaktywizował związku z należytą starannością. W przypadku, gdy Użytkownik nie uzna, że istnieje Związany strony niezgodne z prawem lub nieodpowiednie treści może poinformować firmę zgodnie z procedurą i celów określonych w punkcie 6, ale w każdym razie to komunikacja nakładającej obowiązek usunięcia odpowiednie łącze.

W żadnym przypadku istnienie Witryn połączonych nie powinno zakładać istnienia porozumień z menedżerami lub ich posiadaczami, ani zalecenia, promocji ani identyfikacji firmy z przedstawionymi przejawami, treścią lub usługami.

Firma. nie zna treści i usług Linked Sites i nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowością, jakością, przestarzością, brakiem dostępności, błędem i bezużytecznością zawartości i / lub usług związanych z Witrynami Stowarzyszonymi lub innych szkód co nie jest bezpośrednio związane z firmą.

  • 4. Portal użytkowników / partnerów handlowych UE

Unia Europejska udostępnia użytkownikom i handlowcom platformę RLL rozwiązywanie sporów internetowych. Możesz uzyskać dostęp za pośrednictwem następującego linku: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Shopping Cart